۲۷ آبان ۱۳۹۷

شمال و غرب تهران: ۰۹۱۲۸۹۰۲۶۴۲ مرکز و شرق تهران: ۰۹۱۹۹۸۲۲۲۲۶ – ۰۲۱۷۷۰۴۶۸۲۰

خانه / کاهگل مصنوعی

کاهگل مصنوعی

کاهگل مصنوعی

کاهگل مصنوعی

خدمات اجرای کاهگل مصنوعی خانه رنگ – کاهگل مصنوعی – در نقاشی ساختمان خانه رنگ به بررسی کاهگل پرداخته شده است.  ( کاهرنگ ) همان کاهگل قدیمی است که برای ساخت ملات بر روی دیوارها و تزیین خانه های قدیمی به جای گچ و رنگ که امروزه از آنها برای …

ادامه مطلب »